Vzdělání a kurzy

Kdo je moudrý ? Kdo se učí od každého člověka. Rabínská moudrost

Microsoft Power BI Desktop

Garant kurzu: GOPAS, a.s.

Lektorka: Ing. Lucie Šperková

Business Intelligence / Data Solutions /

Obsah kurzu

1.Popis aplikace Power BI Desktop
2.Napojení na data
3.Editor dotazů Power Query (čištění a transformace dat)
4.Datový model
5.DAX: datové typy, kalkulované sloupce a míry
6.Sloupcové DAX funkce
7.Vyhodnocování kontextu a filtrování
8.Tabulkové DAX funkce
9.Hierarchie
10.Time Intelligence (práce s časem)
11.Vizualizace a reporting
12. Sdílení a publikace skrz Power BI Services

MoP® Intro™

Garant kurzu: TAYLLORCOX s.r.o. 

Komu je kurz určen

Úvod do Portfolio management je určen manažerům, kteří zodpovídají za organizační a strategické cíle, správnou realizaci klíčových změn.

Portfolio Manager se věnuje projektům a programům ze strategického hlediska. Pokud si kladete stejné otázky, je Portfolio Intro kurz právě pro vás:

 • Možná děláme věci správně, ale děláme současně správné věci?
 • Naplňují všechny projekty, programy a další aktivity, které schvaluji očekávání z pohledu zvýšení efektivity, snížení nákladů, získání konkurenční výhody a dalších benefitů?

Lektor: Eduard Pitka

Project & Program & Portfolio Lead Trainer

Management of Portfolio se skládá z programů, projektů a dalších aktivit, které plánujete. Aktivity Management of Portfolio nemusí být na sobě závislé, ale jsou řízený jako jeden celek proto, abychom splnili strategické cíle.

PR profesionál

Garant kurzu: APRA (Asociace Public Relations Agentur) 

Lektor: kolektiv lektorů

Kurz je koncipován jako jednosemestrální, je rozdělený do devíti půldenních bloků a je zakončený závěrečnou zkouškou, po jejímž úspěšném složení získá absolvent certifikát APRA.

Jednotlivé semináře jsou vedeny předními českými PR odborníky, a to především z řad majitelů a ředitelů nejvýznamnějších českých public relations agentur.

Součástí každého kurzu je také přednáška exkluzivního hosta. V rámci celého kurzu je kladen důraz na praktickou využitelnost získaných poznatků a zohlednění změn, ke kterým v oblasti PR a komunikace v posledních letech dochází.

Větší prostor tak bude mj. věnován novým trendům, práci s tzv. novými médii a využití sociálních sítí pro komunikaci organizací.

Prezentační triky zkušených

Garant kurzu: České vzdělávací centrum s.r.o.

Lektor:  Jan Čenský

"Celý výstup si můžete dopředu připravit. Jakmile ale začnete mluvit, jste závislí na reakci druhé strany.
A musíte bleskově improvizovat, aby to nikdo nepoznal..."
 

Známý herec a moderátor Jan Čenský potvrzuje to, co sami znáte z jednání se zákazníky: 

Důkladná příprava je nezbytná... stejně důležitá je ale schopnost pohotově reagovat a improvizovat. 

Jako zkušený moderátor má samozřejmě výhodu: Během své praxe nasbíral zkušenosti a "triky", které mu umožňují pohotově zvládnout všechny nepříjemné situace. 

Tutéž výhodu ale můžete nad ostatními získat i vy. 

A právě Jan Čenský vám na speciálním semináři "Prezentační triky zkušených: Jak zapůsobit, i když nemáte čas na přípravu, musíte improvizovat a přesto chcete působit důvěryhodně" osobně ukáže, jak v takových situacích postupovat.

Jak poutavě představit a prezentovat vaše produkty

Garant kurzu: České vzdělávací centrum s.r.o.

Lektor:  Jan Přeučil

Vzpomínáte si na film, při jehož sledování jste měli strach?
Divadelní představení, při kterém jste se smáli, až jste slzeli?
Nebo rozhlasovou povídku, při které jste napjatě čekali, jak se vyvine? 

Zažívali jste stejné pocity, jako byste situaci prožívali na vlastní kůži... 

...a přitom jste jen viděli a slyšeli herce. 

Svými slovy, hlasem, gestikulací a pohyby vás herci dokázali rozplakat, rozesmát, vyděsit nebo nadchnout. 

A stejné napětí, zájem a nadšení můžete při prezentaci u zákazníků vyvolat i vy.

Jako manažer nebo obchodní zástupce, který má prezentovat vaši firmu, se také dostáváte do pozice herce. 

A pokud budete znát metody a techniky, které herci používají k tomu, aby ve vás tyto emoce vyvolali, zapůsobíte na zákazníky stejně přesvědčivě, jako dobrý herec na své diváky. 

Na speciálním semináři "Jak poutavě představit a prezentovat vaše produkty: Jak pomocí "hereckých triků" získat pozornost posluchačů, udržet jejich zájem a vyvolat v nich nadšení a souhlas" se dozvíte, jak promluvit a přesvědčit… ale také jak "hrát" na city. 

A dozvíte se to od toho nejpovolanějšího - zkušeného a vynikajícího herce Jana Přeučila.

Herecké minimum

Garant kurzu: Škola rétoriky - Bc. Renata Bulvová

Lektorka:  Mgr. Ivana Pernicová

V čem nám může pomoci zvládnutí hereckých technik v oblasti veřejného vystupování.

Jak objevit  své herecké schopnosti a vědomě je využívat  v běžném i veřejném  životě.

Jak zaujmout a zároveň nic neztratit ze své přirozenosti.  

Jak lépe pracovat s tělem, rozdíl mezi autentickým a stylizovaným projevem.

Využití umění improvizace k pružnému a pohotovému reagování v nečekaných situacích při veřejných vystoupeních.

 

Pro koho je kurz určen

 • Pro každého, kdo veřejně vystupuje
 • Pro každého, kdo by rád vědomě  pracoval na svém talentu - např. herce, zpěváky atd.
 • Pro každého, kdo je zvídavý, koho zajímá,  jak funguje živá komunikace s živými lidmi
 • Pro každého, kdo by se rád dozvěděl  a poznal, jak pracovat s tím, co člověku brání navázat kontakt se sebou samým a tím i s druhými - např. pro lidi zvyklé komunikovat jen u počítačů, vědce, techniky etc.
 • Pro každého koho  zajímá herecká práce a vše co s tím souvisí

Mikrotik - routing v systému I.

Garant kurzu: i4wifi distribution a.s.

Lektor:  Jaromír Čihák, Sys-data.com

Úvodní školení pro systém Mikrotik RouterOS. Seznámíte se zde s konfigurací a nastavením základních funkcí, řešením problémů, základními prvky síťových vrstev a IP protokolu a zabezpečení sítě.

Cíl školení: Základní seznámení s prvky a funkcemi Mikrotik RouterOS, instalací a upgrade systému, ISO/OSI model, licencování, přechod na routovanou síť, základní nastavení routované sítě (Firewall, Queue, AP, klient)

Mikrotik - routing v systému II.

Garant kurzu: i4wifi distribution a.s.

Lektor:  Jaromír Čihák, Sys-data.com

Vše, co se probírá na teoretickém školení si zde vyzkoušíte v praxi. Základní konfigurace RouterOS, jeho další nástroje, praktické nastavení sítě, IP adres, statické routování, Masquerade, DNS a správa klientů.

Cíl školení: Praktické seznámení s RouterOS a procvičení typických příkladů použití, DNS, přiřazování IP Address, Default Route, záložní Gateway, Masquerade, VRRP, tunely – EoIP, PPtP, PPPoE, příklad dynamického routování RIP. Školení navazuje na znalosti získané v teoretické části školení „Úvod do systému Mikrotik – teoretická část“

Interní auditor kvality ISO 9000

Garant kurzu: Citellus, s.r.o.

Lektor: Ing. Jiří Sysel

 • Koncepce managementu kvality a jejich uplatnění v praxi
 • Informace a proškolení normy ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti - Požadavky
 • Výklad článků normy ČSN EN ISO 9001 a příklady z jejich auditování
 • Informace a proškolení normy ČSN EN ISO 19011 - Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo environmentálního managementu
 • Příprava Check listu pro potřeby interních auditů
 • Příprava Zprávy z interního auditu

Manažer kvality

Garant kurzu: Citellus, s.r.o.

Lektor: Ing. Jiří Sysel

 • Koncepce managementu kvality a jejich uplatnění v praxi
 • Informace a proškolení normy ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti - Požadavky
 • Výklad článků normy ČSN EN ISO 9001 a příklady z jejich zavádění do praxe
 • Informace a proškolení normy ČSN EN ISO 9004 – Řízení udržitelného úspěchu organizace
 • Případové studie k zavádění systému managementu kvality v modelové organizaci
 • Příprava vybrané směrnice nebo dokumentu systému managementu kvality

Hledání nové Evropy

Garant konference: DTO CZ, s.r.o.

Panelista prof. Milan Zelený

 • Mezinárodní konference v Praze na téma Hledání nové Evropy 2006 pořádaná Domem techniky Ostrava a Českým centrem produktivity

Cestovní ruch, udržitelný rozvoj a životní prostředí

Garant kurzu: MAG CONSULTING s.r.o.

Lektor Ing. Jaromír Beránek

 • DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU
  Registrační číslo: CZ.04.1.03/4.2.00.1/0008
 • Popis: Cílem projektu je vytvoření dostupného a efektivního systému vzdělávání, který poskytne pracovníkům zabývajícím se destinací v cestovním ruchu specifické vzdělávání, znalosti a dovednosti v rámci mimoškolního vzdělávání

Udělejme další projekt spolu